Bij Triple L kun je terecht voor coaching, e-coaching, teamcoaching en trainingen. De investering voor (e)-coaching vind je terug bij de verschillende onderdelen op de website. Voor informatie over investeringen voor (maatwerk)trainingen kun je contact opnemen via info@triple-l.nl of bellen met 06-14 200 486.

Alle prijzen op deze website zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

Vergoedingen

Via je werkgever
Veel werkgevers werken met een opleidingsbudget per medewerker. Daarnaast zijn de kosten voor coaching en training in veel gevallen voor jouw werkgever fiscaal aftrekbaar. Informeer naar jouw mogelijkheden via je leidinggevende of de afdeling P&O.

Via de Arbodienst van je bedrijf
Het is bewezen dat (e)-coaching preventief werkt bij overbelasting en burn-out gerelateerde klachten. Daarnaast helpt (e)-coaching je om niet terug te vallen na een periode van overbelasting. Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Neem hiervoor contact op met de vertrouwenspersoon, bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via de belasting
Als je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, bestaat de mogelijkheid dat een groot gedeelte van deze kosten als scholingskosten fiscaal aftrekbaar is. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst of de voorwaarden nakijken op de website. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Via je zorgverzekeraar (ziektekostenverzekering)
Bij een aantal ziektekostenverzekeraars wordt coaching vergoed in het aanvullende verzekeringspakket. Kijk hiervoor de voorwaarden in de polis na of neem vooraf contact op met je zorgverzekeraar.

Jongeren en studenten
Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.